June 18, 2018 +48 22 872 27 22gm@gmrecords.eu

Pierwszy krok ku płycie

Pierwszy krok ku płycie

W authoringu przygotowuje się do dalszych procesów produkcyjnych materiał, który ma znaleźć się na płycie. Tworzy się wersje językowe, oprawę muzyczną, animowane menu itp., ale przede wszystkim jest to proces łączenia strumieni obrazu i dźwięku. Tu również kształtowane są wszystkie cechy płyty, które stanowią o jej przyszłej wartości. Obróbka materiału polega również na dostosowaniu do wielkości nośnika, na jakim zostanie wytłoczony.

Drugi krok ku płycie

Mastering
Początek to odczyt i proces przeniesienia danych z materiału wyjściowego. Po otrzymaniu glass-mastera, jest on obrabiany chemicznie w procesach galwanicznych. Laser-tester sprawdza każdy
egzemplarz pod kątem zgodności zapisu z ogólnie stosowanymi normami. Jeśli proces zapisu odbył się bezbłędnie i bez zakłóceń, glass-master poddawany jest procesowi galwanizacji i obróbce chemicznej.
Wówczas powstaje matryca niklowa, która zostaje oderwana od glassa. Stanowi ona bazę do dalszych etapów produkcji. Dodatkowo końcowa matryca poddawana jest szeregowi testów. Sprawdzane jest, czy nie zawierają mechanicznych uszkodzeń i innych wad.

Trzeci krok ku płycie

Tłoczenie
Matryca, zanim zostanie włożona do formy maszyny tłoczącej, musi być zweryfikowana. Wszelkie wady mechaniczne wykluczają taką matrycę z dalszej produkcji. Przed tłoczeniem w formie wtryskowej sprawdzane jest lustro (tzw. druga połowa formy). Jeżeli wszystkie testy wypadły pomyślnie, rozpoczynana jest produkcja właściwych płyt. Nośnik optyczny powstaje z granulatu poliwęglanu. Ostateczną fazą jest skaner optyczny, który weryfikuje ewentualne błędy, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Wadliwe krążki zostają automatycznie usuwane. Wytłoczona płyta, zawiera tylko te dane które zostały na niej zamieszczone w procesie tłoczenia. Nie ma możliwości kasowania czy dogrywania danych, jak w przypadku nośników wypalanych w nagrywarkach komputerowych.

Czwarty krok ku płycie

Czwarte stadium produkcji nośników to drukowanie płyt. Pracownicy GM Records przygotowują opracowania graficzne według sugestii i życzeń klientów oraz specyfikacji technicznych zadruku nośników. Projekt po akceptacji Klienta może być przekazany do drukarni GM Records. Powierzchnia płyty po etapie tłoczenia jest srebrna, dlatego należy ją w pierwszej kolejności zadrukować podkładem w kolorze białym (aplą). Dzięki temu, właściwy nadruk jest wiernym odzwierciedleniem projektu. Do drukowania płyt stosujemy ekologiczne farby wiodących europejskich producentów, które następnie są utwardzane promieniami UV, aby zabezpieczyć płyty przed czynnikami zewnętrznymi np. wilgotność powietrza, wysoka temperatura. Pozwala to zachować prawidłowe odcienie.

Piąty krok ku płycie

Dział Kontroli Jakości zajmuje się weryfikacją wytłoczonych nośników. Wysoki standard produkowanych płyt jest priorytetem, dlatego sprawdzanie jakości odbywa się na każdym etapie produkcji, tak, aby nasi klienci mieli stuprocentową pewność, że oddawane w ich ręce zrealizowane zamówienie jest najwyższej klasy. Opracowana przez GM Records polityka jakości, lata doświadczeń w zakresie stosowanych technologii, ilość wytłoczonych nośników oraz wyeliminowanie krytycznych punktów procesu pozwalają na tłoczenie najwyższej jakości płyt. Dochowanie wszelkich norm jakości nie dotyczy tylko nośników, ale również nadruku i opakowania.

Szósty krok ku płycie

W dziale grafiki opracowywany jest projekt opakowania oraz wszelkich dodatkowych materiałów, które trafią wraz z płytą do pudełka. Przygotowane opakowania razem z płytami trafiają do działu konfekcji, gdzie są kompletowane i foliowane. GM Records pakuje wyprodukowane nośniki we wszystkie dostępne na rynku opakowania. Istnieją dwie metody pakowania nośników: maszynowa i ręczna, gdzie ta druga stosowana jest w przypadku nietypowych opakowań.

Zanim płyta CD czy DVD trafi do odtwarzacza, musi przejść sześć etapów produkcyjnych, które umożliwią trwały zapis informacji na nośniku. Pierwsza faza procesu rozpoczyna się w studiu Authoringu, gdzie materiał Klienta, który ma znaleźć się na płycie, jest przygotowywany do dalszych procesów produkcyjnych. Na tym etapie powstają wersje językowe, oprawa muzyczna, animowane menu dla produktów DVD, wykorzystujące cyfrowe efekty specjalne. Obróbka materiału polega przede wszystkim na dostosowaniu do wielkości nośnika, na jakim zostanie wytłoczony. Firma GM Records etap authoringu wykonuje na profesjonalnym sprzęcie, koncernu SONIC. Drugim etapem jest Mastering, czyli wykonywanie matrycy do dalszej replikacji, przy pomocy której tłoczone są później nośniki. Matryca jest wiernym odzwierciedleniem płyty CD lub DVD. Sam odczyt i proces przeniesienia danych z materiału wyjściowego do urządzenia DMS 8000, które jest jednym z ogniw procesu tworzenia matrycy, odbywa się dzięki oprogramowaniu firmy Eclipse. Za pomocą urządzenia DMS 8000 powstaje tzw. glassmaster, czyli szklana płyta zawierająca światłoczułą emulsję, w której za pomocą lasera wypalone zostają informacje w formie zapisu binarnego. Następnie jest on obrabiany chemicznie w procesie galwanicznym. Wówczas powstaje matryca niklowa, która zostaje oderwana od glassa. Stanowi ona bazę do dalszych etapów produkcji. Dodatkowo glassmaster i końcowa matryca poddawane są szeregowi testów. Sprawdzane jest, czy nie zawierają mechanicznych uszkodzeń i innych wad. Kolejny etap to tłoczenie. Matrycę zakłada się do formy maszyny tłoczącej. Do tłoczni natomiast wsypywany jest poliwęglan w postaci granulatu, który pod wpływem wysokich temperatur zmienia się w ciecz. Ta ciecz jest wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem do formy. W ten sposób powstaje substrat płyty. Na dalszym etapie nośnik (CD, DVD) zostaje polakierowany, a w przypadku DVD dodatkowo sklejany z dwóch połówek. Płyty są skanowane, co ponownie weryfikuje ewentualne błędy i mikrouszkodzenia. Wadliwe krążki są automatycznie usuwane z dalszego procesu. Sprawdzamy również zgodność parametrów płyty ze specyfikacją Philipsa. Czwartym etapem jest zadrukowanie nośnika. Pracę tę wykonują specjalne maszyny drukujące – sitodrukowe i offsetowe. Etap ten wieńczy zadruk nośnika ekologicznymi farbami firm Marabu, Ruco, Sericol czy Sicpa oraz ich utwardzanie promieniami UV. Kontrola jakości jest kolejnym etapem procesu produkcji. Sprawdzamy możliwości eksploatacji na różnych odtwarzaczach CD, DVD oraz w napędach komputerowych. Szósty, ostatni etap to konfekcja, czyli ręczne lub automatyczne pakowanie przez dział konfekcji: najpierw pojedynczych nośników, później gotowych kompletów do opakowań zbiorczych. GM Records oprócz standardowych opakowań, oferuje oryginalne i nietypowe przygotowanie, na specjalne zamówienie Klienta. Poza specjalistycznymi automatami, atutem GM Records jest stworzenie działu konfekcji ręcznej. Posiadając materiały wyjściowe Klient może zamówić wszystko w jednym miejscu, w GM Records.